Årets bostadsrättsförening 2013
Årets bostadsrättsförening 2013

Här meddelas aktuella händelser.

Innan ni tar kontakt med Delagott kontrollera vilken information som finns tillgänglig här.

2024-02-06 planerad stamspolning av huvudledningar (ej i lägenheterna).

Värmesystemet fungerar som det ska.

Varma dagar och kalla nätter innebär att systemet inte startar förrän det blir kalla dagar också.


VIKTIGA MEDDELANDEN

som ej delats ut i brevlådor. Inaktuella alt. gamla texter, kommer tas bort.

I huvudsak kommer ny information endast presenteras här!

Lades in 2022-02-28 kl. 15:30

Miljöstugan och kontoret har nu öppet enl ordinarie öppettider.


Lades in 2021-10-28  kl. 20:02

Under hösten när yttertemperaturen pendlar kring  den yttertemperatur som gör att värmesystemet slår av och på så kan det upplevas svalt i husen. Detta är sant då värmesystemt inte hinner med att anpassa temperaturen inomhus efter svängningarna i temperaturen utomhus. Så fungerar ALLA värmesystem. När det sedan blir kallare utomhus och värmesystemet är på hela tiden försvinner upplevelsen av det kyliga. Läs mer vad Du kan göra hemma för att förbättra din temperatur i ditt boende under Allmän Information/ Värme, Vatten och Ventilation


Lades in 2020-06-25  kl. 10:20

Milöstugan och Kontoret stängt under Juli.

Skicka ett mail till brf.kotkagatan@gmail.com om du önskar kontakt med föreningen. Trevlig Sommar!!! Lades in 2020-05-20  kl. 13:48

Miljöstugan nya öppettider 

-Kontoret kommer vara öppet på TISDAGAR, ENDAST UDDA VECKOR, klockan 18:00-18:30


-Miljöstugan kommer vara öppen på TISDAGAR, UDDA VECKOR, klockan 19:00-20:00

                                                            TISDAGAR, JÄMNA VECKOR, klockan 14:00-15:00


Då viss sortering såsom glas-, plast-, metallbehållarna kommer stå utomhus så är det bra om du sorterat upp detta INNAN du kommer.


Lades in 2020-03-14  kl. 16:07

Tillfälliga regler i miljöstugan med hänsyn till pågående Corona utbrott

-All sortering (förslagsvis i olika påsar), av det som skall lämnas, skall vara klart innan man kommer till Miljöstugan.

-Om vädret tillåter så kommer alla, eller så många containrar som möjligt, stå utomhus. Detta beslutar de styrelsemedlemmar som är på plats hur detta görs.

-En person i taget får vara inne i Miljöstugan. Bilda kö, men nästa på tur skall inte stå närmare än 5 meter från dörren. Håll avstånd i kön.


Lades in 2020-03-01  kl. 12:00

Avgiften för bostadsrättsägare ändras inte dvs 0% för 2020. Hyran för hyresrätter höjs fr.o.m 1 jan -20 med 1,95%.  Frågor kring hyran hänvisas till Delagott.SENASTE NYHETSBREV I TEXTFORM

finns även som PDF längre nerUtdelat Dec 2019


Ny förvaltare Delagott.

Styrelsen har förhandlat fram en ny förvaltare som heter Delagott och avgifts- samt hyresavier kommer alltså skickas ut från Delagott avseende januari 2020 och framåt.

Styrelsen råder ALLA att använda er av autogiro. Att betala sin hyra till rätt belopp och i tid är en av de skyldigheterna man har som boende i en bostadsrättsförening. Styrelsen kommer att fr.om. avgifter och hyror avseende februari 2020 följa upp detta mycket noggrant. Att inte betala sin avgift eller hyra i tid kan föranleda att man blir av med sin rätt till boende.

 

Det nya passagesystemets första del dvs utvändiga portar är nu driftsatt. I stort sett har allt fungerat väldigt bra. Dock är det viktigt att alla testar sina brickor för att säkerställa att ni kommer in där ni behöver. Dock kommer ni inte in i de portar eller källargångar som ni inte har behov av. Om det är så att en bricka inte fungerar så mailar ni till föreningen, inte ringa, och anger ert tre-siffriga lägenhetsnummer (dvs INTE t.ex. 1201), numret på brickan samt vilken port eller dörr som ni inte kommer in i.

Fyra tvättider per månad, en bokad tvättid åt gången, 2 timmars tvättid samt ytterligare 30 minuter för möjlighet till att torka.

 

Vi har förenings-kontoret stängt 31a dec. Miljöstugan stängd 6e jan.

 

 

Med Vänlig Hälsning, och hoppas alla får en fin julhelg,

Brf Kotkagatan/Styrelsen.

 

Ni som har kännedom om eller misstänker andrahandsuthyrning får gärna lämna uppgifter om detta på föreningens telefon 08-751 01 05.

 

Till den som hyr ut i andra hand utan medgivande av styrelsen: Om detta uppdagas så kommer styrelsen agera för att innehavarens medlemskap i föreningen blir avslutat, hyresgästen bli vräkt, och lägenheten tvångsförsåld av kronofogden.

 

Information till alla som hyr i andra hand just nu på Kotkagatan eller annan BR-förening: enligt lag så får den som hyr ut en bostadsrätt INTE ta ut mer i hyra än vad br-ägaren betalar till föreningen + ca 15% om det hyrs ut inklusive möbler.

Betalar du mer än detta så kan du kräva tillbaka överskjutande medel via Hyresnämnden.

Sida 2 nyhetsbrevet Delagott presentation och information

Tidigare nyhetsbrev