Årets bostadsrättsförening 2013
Årets bostadsrättsförening 2013

Här meddelas aktuella händelser.

Innan ni tar kontakt med Delagott kontrollera vilken information som finns tillgänglig här.

2024-02-06 planerad stamspolning av huvudledningar (ej i lägenheterna).

Värmesystemet fungerar som det ska.

Varma dagar och kalla nätter innebär att systemet inte startar förrän det blir kalla dagar också.Personligt möte med köparen

Föreningen önskar alltid ett möte med köparen/köparna innan vi har möjlighet att godkänna medlemsskap. 

Detta sker i föreningens samlingslokal tisdagar, udda veckor, mellan kl. 18:30-19:00.

Be köparen gå in på hemsidan  och framförallt ta del av fliken Allmän Information

Förväntad tid för genomgång ca 20 minuter.


Denna information kommer tas upp på det personliga mötet med köparen:

 1. ww.brfkotkagatan.se
 2. Stadgar, hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt
 3. Nycklar och nyckelbrickor, vilka bör finnas*
 4. Tvättstuga, bokning, tvättid 2,+0,5 timme torktid och rengöring av tvättstuga, inkusive ludd
 5. Miljöstuga, öppet tisdagar, vad kan slängas, vad kan inte slängas
 6. Föreningslokalens kontorstid, tisdagar nästan alla udda veckor 18:00-18:30
 7. Felanmälan, info på hemsidan bl.a om Delagott
 8. För att renovera begärs tillstånd med blankett 30 dagar innan start. OBS måste godkännas av styrelsen först
 9. Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen. Avgift tillkommer.
 10. Ingenting får placeras i trapphusen (cyklar, barnvagn, mattor, blommor m.m.) eller lämnas i källargångar.
 11. Brandvarnare skall finnas i alla lägenheter
 12. Ingenting får hänga/hängas utanför balkongräcket varken parabol, tvätt på tork eller blomlåda


*Köparen skall kontrollera vilka brickor som finns och notera resp brickas nummer. Dessa skall sedan kommuniceras till styrelsen via mail. Detta för att "döda" eventuellt borttappade brickor. Vem vill att andra, än de som bor i trapphuset, har tillgång till porten?

Köparen skall överta en nyckel märkt TV som fungerar till bommarna in på föreningens mark samt nyckel till förrådsdörr in till förråd tillhörande lägenheten. Nyckel till cykelrum ingår INTE vid förvärv av lägenhet. Vid behov av tillgång till cykelrum skall köparen rekvirera nyckel från föreningen, kostnad 200:- kontant betalning (se under rubrik Nycklar under flik Allmän Information)


Säljaren är skyldig att återlämna nyckel till cykelrummen till föreningen. Cykelrumsnyckel ingår INTE vid förvärv av en lägenhet. Borttappad cykelrumsnyckel kostar 500:-.Mäklarinfo

Förvaltare sedan 2020 DelagottSkicka ansökan om medlemskap till kundtjanst@delagott.se

Mäklarbild erhålls från den boende som har tillgång till förvaltarens portal.

Om mäklaren begär ut mäkarbild från förvaltaren till en kostnad för föreningen kommer denna kostnad belastas säljaren.

Innan säljaren reglerat denna skuld kommer inte ny köpare godkännas.

Brf Kotkagatans organisationsnummer 769606-7607

Fastigheten Nystad 3 förvärvades 2002

Totalyta 11404 m2 varav 11 345 m2 bostadsyta

Föreningen har tomträtt

Föreningen är en äkta förening enlig inkomstskattelagen 1999:1229

Två stycken nyrenoverade tvättstugor

Brf Kotkagatan omfattar  31 adresser

Kotkagatan 1-15 har 6 våningar med hiss och med förråd både i källare och markplan

Kotkagatan 17 -29 har 4 våningar med hiss och med förråd både i källare och markplan

Kotkagatan 31-61 har 16 stycken 2-våningslägenheter fördelat på 4 hus

Värme, vatten samt analoga kanaler från Telenor ingår

Cykelförråd finns, sopnedkast finns i höghusen dit låghusen har tillträde

Trappstädning sköts av leverantör  

Juridisk person godkänns ej som köpare

Fler än två (köpare) och/eller köpare som ej kommer bli skriven på Kotkagatan kommer ej accepteras som köpare

Upptäcks ägare/delägare vara skriven på annan adress än på Kotkagatan kommer medlemskapet i Brf Kotkagatan att sägas upp

Andelsförvärv där ena parten inte är make/maka/sambo kommer ej accepteras som köpare


Överlåtelseavgift 2,5% betalas av förvärvaren

Pantsättningsavgift 1% av aktuellt basbelopp betalas av pantsättaren

Långsiktig plan amortera bort alla lån. Skuld 2012 var 41 750 000 SEK. Skuld 2021 19 000 000 SEK dvs på 8 år har 22 750 000 SEK amorterats. Investera i långsiktigt, hållbart och säkert boende. Som ett exempel på detta arbete så har elförbrukningen minskat med 16,4% mellan 2016 och 2019.

När en större investering krävs ska vi ha kapacitet att låna, inte redan vara belånade.

Se utsnitt nedan fr ÅR.Klara större investeringar:

2021 Ny belysning i nischerna mot Kotkagatan

2019 Nytt skalskydd med nytt passagesystem och elektronisk bokning av tvättstuga.

2019 Sista renoveringen av båda tvättstugorna klar, den senaste på Kotkagatan 29


 

Planerade/diskuterade

2023 klart med solceller

2025-30 klart med köp av tomträtt


Potentiella köpare av en lägenhet bör alltid kontrollera en av de viktigaste "temperaturmätarna" i en förening och det är  "Lån per kvm bostadrättsyta" samt "Fastighetens belåningsgrad".

Nedan information (se bild) hämtad från föreningens årsredovisning.


Några artiklar från internet om "Lån per kvm bostadrättsyta".

Hemnet.se Citat fr deras sida " Tumregeln är att allt under 5 000 kr/kvm är bra, över 10 000 kr/kvm bör man sätta sig in lite mer i varför belåningen är så hög."

Ekonomifokus.se Citat fr deras sida "0 – 5.000 kr/kvm i skuld är mycket bra" och ju lägre desto bättre.

Se nedan bild av föreningens utveckling över tid.


Allabrf.se är en sida som analyserar bostadrättsföreningars ekonomi bla Kotkagatans.


Nedan föreningens skuldgrad 2015-2018 samt 2021-2018 hämtat från föreningens årsredovisningar.