Årets bostadsrättsförening 2013
Årets bostadsrättsförening 2013


Här hittar ni resterande 3 tillfällen, att lämna sånt som inte får lämnas i Miljöstugan, under 2020.

Övrig nyhetsinformation finns under Nyheter & Nyhetsbrev Bostadsrättsägare

Det är föreningen som äger alla fasigheter och därmed alla lägenheter.

Som medlem i en bostadsrättförening äger du en andel i föreningen på samma sätt som alla andra medlemmar och har därmed enligt bostadrättslagen en "i tiden obegränsad nyttjanderätt" dvs rätten till att bo i bostaden. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter till föreningen, t.ex. betalar avgifter och i övrigt följer stadgar och ordningsregler.

Att bo i bostadsrätt innebär också ett underhållsansvar för bostaden.

Medlemmarna i bostadsrättföreningen bestämmer tillsammans med grannarna hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljs en styrelse, bland föreningens medlemmar, som sedan ansvarar för förvaltningen av föreningens löpande verksamhet tillgångar och ekonomi.


Hyresgäst

Till hyresgästens viktigaste skyldigheter hör att betala hyran på överenskommet sätt och i rätt tid och att vårda lägenheten. Hyresgästen skall ersätta skador som uppkommit med avsikt eller genom vårdslöshet. 


COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera